DİL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Amacım;

Düşünen ve düşündüklerini doğru ifade eden, duygularının ve sezgilerinin farkında olan, zihinsel öğrenme sürecinde okuma yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrenme kimliği oluşturan öğrenciler yetiştirmek için öğretmenlerle işbirliği yaparak ana dil çalışmalarını desteklemektir.

Bu kapsamda hedeflerimiz:

Öğrenenlerde;
• Beyni etkili kullanma ve bilgiyi yaşama geçirme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak.
• Duygu ve düşünceleri olumlu ifade etme, zihni okunan yazıya yönlendirme, okuduğunu anlama ve anlatım yeteneğini geliştirme çalışmalarını desteklemek.
• Okuma ve anlama düzeyindeki artışın başarıdaki önemini fark ettirerek, uygulamalarla geliştirmek.
• Okuma alışkanlığının gelişmesini ve evrensel bilgiye ulaşılmasını desteklemek.