A L T  M E N Ü

Hedeflerimiz
Beklentilerimiz

BEDEN VE SAĞLIK EĞİTİMİ

"Ben sporcunun zeki, çevik ve iyi karakter sahibi olanını severim." - K. Atatürk

Hamza ALAKUŞTEKİN
alakus@bilkent.edu.tr
  Seçil ŞIKLAROĞLU
secilc@bilkent.edu.tr
  Mert TUNCEL
mert.tuncel@bilkent.edu.tr

Beden Eğitimi web sayfamıza hoşgeldiniz,

Beden Eğitimi Bölümü olarak amacımız, yapmış olduğumuz kimlik, etkileşim ve aktif yaşam programlarıyla öğrencilerimizin, fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimine destek olmak için, onları uzun süreli sağlıklı ve aktif yaşama yönlendirecek seçimlere teşvik etmektir. Doğru beslenme, spor yapma alışkanlıklarını kazandırmak, problem çözmede fiziksel zorlukları aşmada beraber hareket edebilme becerisini öğrencilerimize kazandırmaktır.