HEDEFLERİMİZ

  

 

 • Beden ve sağlık eğitimi kavramlarını keşfetmek için sorgulamaya yöneltmek,
 • Beden ve sağlık eğitimi dersi ile spor terimlerini açıklayabilmek,
 • Hareket dizinleri ve kompozisyonlarını teknik terimler ile açıklayabilmek,
 • Bilinçli bir spor kültürüne ve birikimine sahip olabilmelerini sağlamak,
 • Değişik içeriklerdeki fiziksel etkinlik ve aktivitelere etkin olarak katılmalarına destek olamak,
 • Farklı türdeki etkinlik ve aktivitelere istekli olarak katılma ve , keyif alabilme becerilerini geliştirmek,
 • Bir takımın ya da grubun parçası olarak hareket edebilme becerilerini geliştirmek,
 • Bireysel ya da takım olarak hedefe ulaşmada çaba sarfedebilme becerilerini geliştirmek,

 

 • Beden eğitiminin değerini anlamalarını, sağlıklı bir hayat tarzı ve onu koruma bilincini geliştirmek,

 

 • Düzenli uyku alışkanlığı kazandırabilmek,
 • Düzenli ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırabilmek ve onu sürdürebilme bilincini kazandırmak,
 • Sağlıklı bir bedene sahip olmak için yaşamdaki hareketin farkında olmalarını sağlamak,
 • Planlı, progamlı düzenlenen spor etkinliklerine ve çalışmalarına katılmaları konusunda teşvik etmek ve yönlendirmek,
 • Ortak şekilde çalışmak için, etkili iletişimde bulunmanın ve olumlu ilişkiler kurmanın değerini anlamalarını sağlamak,
 • Beden ve sağlık eğitimi dersi üniteleri doğrultusunda, bireysel ve takım (işbirliği) olarak projeler ve ürünler tasarlayabilmek,
 • Proje ve ürünleri çevresiyle paylaşımda bulunmak (iletişim) ve bilgilendirmek,
 • Olumlu ilişkiler kurmanın ileriki sosyal yaşamlarında ne kadar önemli olduğunun farkında olamalarını sağlamak,
 • Topluma karşı sosyal sorumluluk gösterebilecek bilinç düzeyine sahip olmalarını sağlamak,
 • Toplumun ihtiyaçlarına karşı sosyal sorumluluk sahibi olma bilincini kazandırabilmek,

 

 • Öğrenme becerileriyle ilgili dönüşümlü düşünme yapabilmelerine fırsat vermek.
 • Bedensel ve kinestetik açıdan güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmelerine olanak tanımak,
 • Beceri ve bilgilerini bilinmeyen durumlara karşı aktarabilme becerilerini geliştirmek,
 • Hata ve başarısızlık durumunda yeni taktik ve stratejiler geliştirerek devamlılığı sağlama becerilerini geliştirmek,
 • Öğrencilerimizi okul içi ve dışı tören ve kutlamalarımıza katılımlarını ve görev almalarını sağlayarak, kültürel ve milli değerler bilincini kazandırmak.
 • Milli ve kültürel değerlerimize sahip çıkmalarını sağlamak (Cumhuriyet Bayramı-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı-19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde görev almak ve katılımlarını sağlamak )
 • Okul içi ve dışı kutlamalarda görev almalarını ve katılımlarını sağlamak,