A L T  M E N Ü

Hedeflerimiz

TASARIM

“Bilgi çağı, bilim ve teknolojideki değişimlere ayak uydurmayı ve
katkıda bulunmayı gerektirir. İşte biz bunu başardık.”

Çiğdem KARASU
karasuc@bilkent.edu.tr
      Erol SAÇAK
sacak@bilkent.edu.tr
      Suat KESKİNSOY
Bilgi İşlem Uzmanı
keskinsoy@bilkent.edu.tr