A L T  M E N Ü

Tasarım
Hedeflerimiz

HEDEFLERİMİZ

1. Tüketen değil üreten bir nesil olma konusunda farkındalık yaratılmış,

2. Sorgulayan ve analiz eden, fikir geliştirebilen ve çözüm üretebilen,

3. Teknoloji ve tasarım okuryazarı,

4. Temel teknolojik alanlara ve teknolojik ürünlerin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme becerilerine sahip,

5. Kendini ve içinde yaşadığı çevreyi yaratıcı biçimde geliştirme isteği kazandırılmış,

6. İşbirliği içerisinde çalışabilen, fikirlere saygılı eleştirel ve bilimsel yöntemlerle düşünebilen,

7. Problem çözme yeteneklerine sahip, bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.