DRAMA

YÖNTEM ve TEKNİKLERİMİZ

Drama dersinde öğrencilerle süreç yaşanırken sanatsal iletişim araçlarının neredeyse tümü uygulanır. Öğrencilerle çalışmalar öğretmen-öğrenci sisteminden daha çok öğrenci-öğrenci çalışma metodu üzerine yürütülür. Öğrencilerle yürütülen aktiviteler şu temel başlıklar üzerinedir:

- Bireysel Özellikler
- Bireylerarası ilişkiler
- Grup iletişimi ve etkileşimi
- Gruplar arası iletişim ve etkileşim
- Yaratıcı Dramanın Psikolojik Boyutu
- Yaratıcı Dramanın Sosyolojik Boyutu
- Yaratıcı Drama ve Yazınsal Türler