FEN BİLİMLERİ

GENEL  HEDEFLERİMİZ

İ.D.V. Bilkent Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmenleri olarak alanımıza yönelik hazırladığımız ağ sayfamıza hoşgeldiniz.

Atatürk bir sözünde şöyle der: “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir.” Bizler de bu doğrultuda Fen ve Teknoloji derslerimizde öğrencilerimizi;

Fen bilimlerine ilişkin bilgi ve becerileri toplumsal yaşamlarına yansıtarak daha etkin kullanabilen,

Bilimsel yöntem sürecini karşılaştıkları problemlerin çözümünde etkili bir biçimde uygulayabilen,

Evrensel değerlere ve bu değerlere eşlik eden bilimsel gerçeklere sahip olan,

Bilimsel bilgiyi analiz ederek neyi, nasıl ve neden yaptığını sorgulayabilen, sonuçlarını değerlendirebilen,

Teknolojiyi bilgi ve becerileri doğrultusunda etkin kullanabilen,

Toplumun geleceğinin önemli bir parçası olduğuna inanan ve kendini bu yönde geliştiren,

Bilim ve teknolojiye ilişkin gelişmeleri takip edebilen,

Sağlıklı yaşam ve çevre bilincine sahip olan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.