FEN BİLİMLERİ

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Öğrencilerimizi;

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme
Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme
Öğrenme güçlüğü olan ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek ölçme değerlendirme etkinlikleri ile öğrenciyi süreç içinde değerlendiriyoruz.

MEB’nın belirlediği ölçütler ve uluslararsı öğretim programı MYP’nin özümsediği ölçme-değerlendirme politikası doğrultusunda öğrencilerimize fen bilimleri dersine ait başarı notu verilmektedir.