FEN BİLİMLERİ

YÖNTEM ve TEKNİKLERİMİZ

Fen Bilimleri derslerimizi 5. Sınıflarda MEB’nın önerdiği 2017 müfredatı çerçevesinde, diğer seviyelerimizde geçerli olan müfredat kapsamında ve tüm seviyelerimizde MYP programının felsefesi, öğrenme yaklaşımları ve sorgulama temelli öğrenme-öğretme yöntemleriyle etkili bir eğitim öğretim ortamı oluşturuyoruz. Bu süreci olumlu yapılandırabilmek için;

Araştırma çalışmaları,
Deney çalışmaları,
Ödev uygulamaları,
Test tekniğini geliştirme ve test çözme çalışmaları ,
Grup çalışmaları,
Gezi ve gözlemlerden yararlanıyoruz.

"Uluslararası programlara uygun olarak sorgulama, dönüşümlü düşünme, öğrenci merkezli öğretim yöntemlerini kullanarak öğrencilerimizde araştırmacı, problem çözücü bir kimlik oluşturulması hedeflenmektedir."