MATEMATİK

HEDEFLERİMİZ

  1.   Akademik alanda:

* 5 ve 6. Sınıflarda disiplinlerarası öğretim programı doğrultusunda matematik müfredat haritalarının ve ünite planlarının hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi.

* TEOG sınavı hazırlıklarının geçmiş deneyimler doğrultusunda planlı bir şekilde yürütülmesi, başarılı öğrencilere daha fazla destek vererek genel başarı düzeyinin arttırılması konusunda matematik bölümü olarak gerekli sorumlulukların yerine getirilmesi.

* Ortak politikaların hazırlanmasında, uygulanmasında ve geliştirilmesinde matematik bölümü olarak aktif görev alınması.

* Tüm seviyelerde matematik dersi için öğrencilerin özgün düşüncelerini ve üst düzey düşünme becerilerini ortaya çıkaran çalışmaların yeni düzenlenecek proje hazırlığı doğrultusunda MYP hedeflerinin beklentilerini karşılayacak şekilde planlanması ve hazırlanan ürünlerin sergilenmesinini sağlanması.

* Yapılan tüm çalışmaların elektronik ortamda ve dosya olarak arşivlenmesi.

*Tüm düzeylerdeki matematik dersleri için sorgulamaya dayalı MYP felsefesinin benimsenmesinin sağlanması.

* Okul tarafından organize edilen ya da bölüm öğretmenlerince araştırılan okul ziyareti, öğretmen eğitim gibi eğitim programlarına aktif katılımın sağlanması.

*Velilerin eğitim-öğretim süreci ile iligili düzenli ve sistemli bir şekilde bilgilendirilmesi.

Yurt içi ve yurt dışı festivallere, proje çalışmalarına, yarışmalara katılımın bölümce sağlanması.

 

  1.  Uluslararası bilinci geliştirme amaçlı çalışmalar alanında:

* Erasmus plus, Turna Kuşu projesi ve Eko okul çalışmalarında varsa bölüm olarak sorumulukların yerine getilmesi.

 

  1.  Fiziksel alanda:

* Bölüm odasında ve matematik dersliklerinde fiziksel donanımı iyileştirerek IB okulu görünümünün yansıtılması

* Sergileme alanlarının sürekli ve düzenli güncellenmesi.