MATEMATİK

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

İDV Özel Bilkent Ortaokulu’nda Matematik öğretimine yönelik değerlendirme, “Öğrencinin matematik öğrenimi konusunda gelişimi ve öğrenmesi süreçte değerlendirilmelidir “anlayışına dayanır. Buna göre;

Değerlendirme öz ve akran değerlendirmeleri, kazanım takip formları gibi çeşitli araç ve stratejilerle süreç boyunca yapılır.

Tek bir değerlendirme değil, farklılaştırılmış eğitimin tümü değerlendirme sürecinde bulunur.

Süreç değerlendirmede geribildirime yer verilir.

Değerlendirme sürecinde uygun olan bilişim teknolojilerinden yararlanılır.