MATEMATİK

YÖNTEM ve TEKNİKLERİMİZ

Soyut bir ders olarak görülen matematik; aslında insanın, var olduğu sürece olayları anlamasında, yorumlamasında, geliştirmesinde, ilişkilendirilmesinde ve özümlemesinde kullandığı evrensel bir dildir.

Bu görüş ile yola çıkarak çeşitli nesne ve materyaller kullanılarak, modellemeler yapılarak ve günlük yaşam örnekleri sunularak matematik öğretimi daha somut bir hale getirilmektedir. Öğrencilerimizin sorgulayan, araştıran, ilkeli ve yaşam boyu öğrenen bireyler olması adına buluş ve araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejilerinin yanı sıra tartışma, örnek olay, problem çözme, bireysel çalışma, işbirlikçi çalışma gibi öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. Günümüz öğrencilerinin özelliklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlanan teknoloji entegre edilmiş sınıflarımızda matematik günlük yaşantı ile ilişkilendirilmektedir.

 Öğrenci merkezli bir program yürüttüğümüz derslerimizde iletişim kuran, ortak insanlık vasfımızı diğerleriyle birlikte kucaklayan öğrenciler hedefleyerek öğrencilerimizin güvenle fikirlerini paylaşabildiği tartışma ortamları yaratılmaktadır.