MÜZİK

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Öğrencilerimizin sınıf içi ve sınıf dışı ortamlarda akademik bilgilerini ve becerilerini sergileyebilecekleri, öğrendiklerini gerçek hayata aktarabilecekleri ve öğretmenlerinin rehberlik ettiği çalışmalar uygulamaktayız.

Öğrencilerimizin bilgi ve becerileri dört ana değerlendirme kriterine göre ölçülmektedir. Bunlar;

• Bilme ve Anlama
• Becerileri Geliştirme
• Yaratıcı Düşünme
• Karşılık Verme şeklindedir.

Değerlendirme Kriteri etkinlikleri öğrencilerimizin; sorgulama, yaratıcı düşünme, ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak nitelikte hazırlanmaktadır. İlk hedefimiz tüm öğrencilerimizin en yüksek seviyede öğrenenler olmasını sağlamaktır.

Derse katılım değerlendirmeleri ise; öğrencilerimizin bir dönem boyunca sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerde ki katılımı ve davranışları göz önünde bulundurularak ölçülmektedir. Ayrıca öğrencilerin çalışma aşamalarını kaydettikleri süreç defterleri de sene sonunda değerlendirilecektir.

Süreç günlüğünden örnekler;