MÜZİK

YÖNTEM ve TEKNİKLERİMİZ

Sahne Sanatları derslerinde, ünitelerdeki kazanımlarla bağlantılı olarak; deneyerek, yaparak, yaşayarak, içselleştirerek öğrenmeyi esas alan eğitim modellerini kullanırız. Öğrencilerin bilgiye ulaşma yollarını öğrenmelerine, sorun çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerine ve öğrendiklerini yaşama aktarabilmelerine imkân sağlayan, çalışma yöntemleri kullanılmaktadır.

Sahne Sanatları dersleri öğrenme süreci içerisinde öğrencilerin geliştirilmesi ve yaşama aktarması beklenen beceriler şunlardır;

• Araştırma Becerisi
• Yaratıcı Düşünme Becerisi
• İletişim Becerisi
• Dönüşümlü Düşünme Becerisi
• Bilgi ve Medya Okuryazarlığı Becerileridir.

Söz konusu becerilerin kazanılmasında, günümüz öğrenenlerinin sıklıkla kullandıkları teknolojik araç ve gereçlerden (bilgisayar, projeksiyon, tablet, telefon), ses sistemlerinden, vurmalı çalgılardan, orff çalgılarından, piyanodan ve çeşitli uygulamalardan (garage band, karaoke gibi) yararlanıyoruz.

Öğrencilerimizin yaş seviyelerine uygun olarak; kuramsal müzik bilgilerini (beste, besteci, dönemler, bestecilerin eserlerini inceleme, sanat tarihi) sanatın ilke ve elemanlarını tanıtmak ve ipuçlarını sorgulayarak keşfetmelerini sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Bunları  yaparken;
• Anlatım
• Gösteri
• Rol oynama
• Yaratıcı drama
• Soru-yanıt
• Tartışma
• Zihin haritaları
• Beyin fırtınası (Buluş fırtınası)
• Gezi Gözlem (müze gezisi, bestecilerin fotoğraf sergileri, konserler-dinleti, opera bale, müzikal, tiyatro)
• Fotoğrafik hafıza teknikleri ile öğrencileri, öğrenme sürecine etkin bir şekilde katarak kalıcı öğrenme gerçekleştirilmektedir.