GÖRSEL SANATLAR

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Sanat yoluyla kazandırmak istediklerimiz,

-Fikirlere, sorulara, çalışmalara ya da problemlere yaratıcı şekilde karşılık vermek.
-Geleneklere, kendinin ve başkasının kültürlerini anlamak saygı duymak .
-Bağımsız düşünmek.
-Olasılıkları, problemleri ve zorlukları pozitif şekilde görmeye çalışmak.
-Düşünce ve Alternatifleri görselleştirmek.
-Olasılıkları incelemek için hayal gücünü kullanmak.
-Kendininkinden başka bakış açılarını düşünmek.
-Sezgiyle karşılık vermek ve sezgilerine güvenmek.
-Zorlukları tahmin etmek ve zorlukların üstesinden gelmek, süreç içinde fikirlerinde değişiklik yapmak.
-Orijinal bir fikrin değeri olduğunu bilmek ve onu takip etmek.

Sanat Derslerinde kullandığımız değerlendirme formlarımız:

-DEK 1- DEK 3 Öğretmen ve öğrenci değerlendirme form örneği için TIKLAYINIZ.
- Öğrenci Gözlem Formu (Öğretmen tarafından süreç değerlendirmede kullanılır)
- Öz Değerlendirme (Bireysel Çalışmalarında öğrenci tarafından kullanılır)
- Grup Değerlendirme Formu (Gurup çalışması sonrası öğrenciler tarafından doldurulur)
- Skechbook kullanımı (Öğrencilerin gelişimlerini ve ilgi alanlarını gösteren kanıtlar)
- Görsel sanatlar süreç günlükleri.
- Proje Ödevi (yılda 1 kere her öğrenci bireysel olarak hazırlar.)

Dosya, ürün, ppt, moddle üzerinden takip edilir ve not ile değerlendirilir.