GÖRSEL SANATLAR

YÖNTEM ve TEKNİKLERİMİZ

Görsel Sanatlar derslerinde;

Sanat insanın kendini ifade etmesinin evrensel bir şeklidir ve bizi etkin, hayal ürünü ve üretken bir aktivitenin içine alan eşsiz bir yoldur. Sanat yoluyla öğrenme, kendi kimliğimizi ve dünya ile ilgili anlayışımızı keşfetmek, şekillendirmek ve aktarmak için bize yardımcı olur. Bireye odaklanmak kendine güven, zorlukları yenme gücü ve uyumluluk için imkânlar sunar. Kimliklerin tanınması yoluyla ait olma ve toplum duygularımızı arttırır. Sanat ergenlik çağında öğrencinin sosyal, duygusal, entelektüel ve bireysel zekâsının yaşa uygun ve bütünsel gelişimi için fırsatlar sunar.

Dünyaya karşı merak oluşturarak öğrenciler, etkili birer öğrenen, sorgulayan ve yaratıcı şekilde problem çözen bireyler olmalıdırlar. Öğrenciler kendi düşüncelerini, deneyimlerini ve fikirlerini aktaracak şekilde sanatı yaratıp, sahneleyip, sunarak oluştururlar. Bu uygulama ile öğrenciler yeni beceriler kazanırlar ve önceki öğrenmelerinde geliştirdikleri becerilerde uzmanlaşırlar.Sanatın gelişimi doğrusal bir süreç olarak görülmez, aksine dinamik bir süreçtir. Bu yaratıcı süreç içinde öğrenciler sanata dair daha derin anlayış kazanmak amacıyla özgürce hareket eder. Sanat, gerçekleşme noktası ve sanat eseri oluşturma süreçlerine değer verir; bu iki öğrenin birleşimi öğrencilerin neyi tecrübe ettikleri, öğrendikleri ve ileriye taşımak istedikleri konusunda bize bilgi verir..

Sanat Atölyelerimizde ; Karakalem, renkli resim teknikleri (pastel boya, sulu boya, guaj boya, akrilik boya, yağlı boya, parmak boya), mürekkep, keçe uçlu kalemler, kolay baskı teknikleri, rölyef, kolaj, asamblaj, papermache, karışık teknik, origami, ahşap işleri, metal işleri , bilgisayar ortamında çizim çalışmaları, heykel ve seramiği biçimlendirme teknikleri uygulanmaktadır. Öğrenenler, tüm bu yöntem ve teknikleri; ilginç, yaratıcı tema ve konularla kaynaştırarak sanatın elemanlarını, ilkelerini uygulayarak öğrenirler. Natürmort, her türlü yoğurma maddesi ve artık malzemelerle şekillendirme ve inşa çalışmaları, şematik resim, karikatür, soyutlama, bezeme,ürün tanıtım ve grafik tasarım(afiş, amblem, poster, logo, tanıtım filmi), moda tasarım çalışmaları, ahşap uygulamalar (kutu, ev, yakma, dağlama...vb.), metal tellerle hayvan ve insan figürleri, seramik uygulamalar (vazo, çaydanlık, figür,mumluk... vb.)başarıyla gerçekleştirmektedirler. Sanat-Beceri etkinlikleri çatısı altında ortaokul öğrencilerimiz kuramsal teknik bilgilerle tasarım çalışmaları yapar ve özgün ürünler oluştururlar. Ve bu çalışmalara paralel olarak, plastik sanatları tanır. Türk ve yabancı sanatçıların eserlerinden örnekler gösterir, çağdaş resim, heykel, ve seramik sanatının özelliklerini öğrenirler.