BİREYLER ve TOPLUMLAR

2017-2018 BÖLÜM HEDEFLERİ

1-Bireyler ve Toplumlar dersinin temel hedefi bireyin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği temel bilgi, tutum ve becerileri geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamak.

2-Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin anlaşılması ve bunların korunması bilincinin yerleşmesini sağlamak. Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğretmek.

3-Tüm standartlarımızı ve okul politikalarımızı doğru ve etkili kullanmak.

4- Düzenlenecek gezi ve etkinliklerle insanlığın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkabilen, ulusal ve uluslar arası bilinci gelişmiş öğrenciler yetiştirmek.

5-Uluslararası bilinci kazandırmak ve projelere katılımların devam etmek.

6- 5., 6. ve 7.sınıflarda disiplinlerarası öğretim programı doğrultusunda  MYP ünite planlarının  uygulanması, geliştirilmesi.

7- MYP Karnesi hazırlıklarının tamamlanması, öğrenci kriter tablosunun hazırlanması.

8- İletişim araçlarını etkin ve sistemli kullanmak ve e-arşiv oluşturmak(moodle,akademik değ.vb.)

9- Kütüphanenin derslerimizde  aktif  kullanımı,

10- Öğrencilerin okul kuralları ile vatandaşlık kuralları arasında bağlantı kurarak hak ve sorumluluklar çerçevesinde hareket etmesini sağlamak, duyarlı öğrenciler yetiştirmek.

11-Bölüm öğretmenlerinin on-line eğitimlerle kendilerini geliştirebilmek.

12- Sınıf içi ve sınıf dışındaki görsellerin , panoların her ay ve ünitelere göre güncellenmesi

13- Yatay ve dikey planlamaların yapılarak uygulanması.