BİREYLER ve TOPLUMLAR

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Her dönemde 2 genel sınav yapılmakta olup, yanısıra en az üç sözlü notu verilmektedir.

Yazılı sınavlarımız klâsik ve çoktan seçmeli şeklinde olmaktadır.

Bunun yanısıra öğrencilerimizin çoğunlukla okul ve sınıf ortamında akademik bilgilerini ve becerilerini ortaya koyabilecekleri ve öğretmenlerinin rehberlik ettiği çalışmalar uygulamaktayız.

Öğrencilerimiz dört ana değerlendirme kriterine göre değerlendirilmektedir. Bunlar;

• Bilme ve Anlama
• Araştırma
• Aktarma
• Eleştirel Düşünme şeklindedir.

Sözlü değerlendirmede ise; öğrencilerimizin bir dönem boyunca sınıf içi davranışlarına ve sorumluluklarına dayalı olarak bir sözlü notu, ikinci olarak ara sınavları ile ödevlerinin ortalama değerlendirmesi, ve üçüncü de öğretmen ve öğrencinin birlikte derse özgü kriterlerle yaptığı değerlendirmeler dikkate alınır.

Değerlendirmede sadece ezbere dayalı bilgileri değil, öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünmelerini sağlayan, yorum ve analiz yapmalarına yönelik, performanslarını değerlendiren ölçütler kullanılmasına da özen gösterilmektedir