DİL ve EDEBİYAT

HEDEFLERİMİZ

1.AMAÇ
Öğrencinin dört temel dil becerisini (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) geliştirecek farklı metin ve etkinlikleri düzenlemek.

HEDEF
1.1. Yeni programa uygun okuduğunu, dinlediğini ve izlediğini anlama ve proje çalışmaları hazırlamak ve ürün dosyası olarak derlemek.
1.2. Hazırlanan etkinlikleri 2015-2018 yıllarında her eğitim öğretim yılı sonunda gözden geçirmek.

2. AMAÇ
Drama tekniklerini Türkçe derslerinde daha etkin şekilde kullanmak.

HEDEF
2.1. 2015-2018  eğitim öğretim yıllarında drama öğretmenlerinden uygun tarihlerde uygulamaya yönelik drama eğitimi almak.

3. AMAÇ
Öğrencilere kendi ürünleri aracılığıyla ve alanında uzman kişilerce Türk dilinin incelik ve kurallarını benimsetmek.

HEDEF
3.1. Bölüm öğretmenlerinin Türkçe pano çalışmalarını planlamak ve yürütmek.
3.2. Belirli gün ve haftaları destekleyen öğrenci ürünlerini oluşturmak, basmak ve sergilenmesine 2015-2018 eğitim öğretim yıllarında da devam etmek.
3.3. Öğrencilerin yazılı anlatım ürünlerinden oluşacak antolojiyi hazırlamak.
3.4. Bölüm sorumluluğu altında olan etkinliklere eseri okutulan ya da alanında uzman bir kişiyi davet etmek ( yazar, şair, tiyatrocu vb.).

4. AMAÇ
Öğrencilerin okuryazarlık becerilerini geliştirmek ve seçici okuma tekniğini kazanmalarını sağlamak.

HEDEF
4.1. Sınıf kitaplığının tüm düzeylerde daha etkin şekilde kullanılmasını sağlamak.
4.2. Türkçe derslerinde öğrencilere seçenek sunularak kitap okutma yöntemine devam ettirmek.
4.3. Yazılı anlatım çalışmaları ile öğrencilerin söz varlığını zenginleştirmek.
4.4. Farklı türde ve konuda yazılmış metinleri seçmek, derste işlemek.

5. AMAÇ
Bölüm öğretmenlerinin ilgileri ve alanları doğrultusunda hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.
HEDEF:
5.1. 2015-2018 eğitim öğretim yılları içinde yurt içi ve yurt dışı eğitimleri araştırmak ve bu eğitimlere katılmak.

6. AMAÇ
Öğrencilerin dönüşümlü, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini yazı yoluyla geliştirmek.

HEDEF
6.1. 2015-2018 eğitim öğretim yıllarında 5.-8. sınıf düzeyinde kompozisyon yazma çalışmalarına devam etmek.

7. AMAÇ
Okulumuzun hedefleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası projeleri planlamak ve var olanlara devam etmek.

8. AMAÇ
Değerlendirme ve geri bildirim ölçütlerini geliştirmek.

HEDEF
8.1. 2015-2018 eğitim öğretim yıllarında biçimlendirici değerlendirme yapmak amacıyla akran–öz değerlendirme, sözlü sunum, kitap değerlendirme gibi değerlendirme formlarını geliştirmek ve düzenli olarak kullanmak.
8.2. Geliştirilen formları her eğitim öğretim yılı sonunda gözden geçirmek.
8.3. 2015-2018 eğitim öğretim yıllarında belirli zamanlarda, sonuç değerlendirmeyi destekleyen en az iki ara değerlendirme yapmak ve bunu bölüm öğretmenlerince önceden planlamak.
8.4. Moodle sisteminin tüm bölüm öğretmenleri tarafından etkin olarak kullanılmasına devam etmek.
8.5. Bölüme ait değerlendirme ilkelerini oluşturmak, bu ilkeler doğrultusunda kullanılan formları bir araya getirerek bilgilendirme kitapçığını oluşturmak.
8.6. Bölüme ait çalışmaların dijital arşivde toplanmasını sağlamak.

9. AMAÇ
TEOG sınavında öğrenci başarısını arttırmak.

HEDEF
9.1. 2015-2018 eğitim öğretim yıllarında TEOG başarısını arttırmak için her seviyede belirli konuları tekrar etmek.
9.2. TEOG sınavına uygun çalışmaların güncellenmesini sağlamak.

10.AMAÇ
MYP programına uygun olarak tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında, zihniyete sahip insanlar yetiştirmek.

HEDEF
10.1. 2015-2018 eğitim öğretim yıllarında MYP müfredat haritalarını ve ünite planının IB öğrenen profiline  yönelik hazırlamak.
10.2. MYP anlayışına uygun disiplinlerarası çalışmalar planlanması
10.3. Alana özgü MYP eğitimleri almak.
11. AMAÇ
Kütüphane kullanımını destekleyecek çalışmalarda bulunmak.
11.1.Kütüphaneyi, MYP çalışmalarında ve ders işlenişinde aktif olarak kullanmak.
11.2.Öğrencilerin akademik dürüstlük politikası kapsamında kütüphane çalışmalarını sürdürmelerini sağlamak.