DİL ve EDEBİYAT

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Her öğrenci farklıdır ilkesinden yola çıkarak oluşturduğumuz ölçme değerlendirme sistemimizde genel yazılılar, ara değerlendirmeler, sözlüler, ders içi ve ders dışı uygulamalar, sürece dayalı yazılı anlatım çalışmaları, kitap etkinlik çalışmaları, proje, ödevler, geri bildirimlerle öğrencilerimizin gelişimlerini takip etmekteyiz.

Öğrencilerimizi sınav –not kaygısından uzaklaştırarak kalıcı öğrenmeyi amaçladığımız ölçme değerlendirme politikamızda;

 Öğrenmenin ne kadar gerçekleştiğini
 Uygulanan teknik ve metodların işlerliğini
 Müfredatın geçerliliğini
 Seviyeler arası farklılığı
 Geleceğin planlamasını
 Öğrenci başarısının genelin içindeki yerini görmesini
 Araştırma, sorun çözme, yaratıcı niteliklerinin ön plana çıkmasını sağlayıcı
 Öğrenilen bilginin ne denli kullanıldığını görebilmek amaçlı ölçme değerlendirme çalışmaları yapmaktayız.

Hedefimiz sadece öğrencilerimin bilgilerini ölçmek değil, kalıcı öğrenmeyi sağlayarak öğrenilen bilginin toplumsal boyutta nedenli kullanılabildiği görebilmektir.