Sn. Yasemin CÖMERT, 2-4. Sınıflar Öğrenci İşleri Sorumlusu & Yönetim Asistanı

Sn. Yasemin CÖMERT; ilgili müdürlüğe bağlı olarak eğitim ve öğretim dönemlerine ait program ve planlamaları, duyuruları yapar, öğrenci kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirir, öğrenci ve veli bilgilerini kayıt altında tutar ve gerekli güncellemeleri yapar. Okul Müdürü Sn. Nazan AKIN’ın ve Müdür Yardımcısı Sn.Sevsin Sinem Aras’ın veli randevularını planlar. Aynı zamanda bu seviyelerde haftalık programın yürütülmesine destek verir.

E-posta: comerty@bilkent.edu.tr
Tel: 290 83 44