Rukiye ELBEYİ
Anaokulu Güvenlik Görevlisi
Telefon: 290 83 72
Metin ŞENSOY
İlkokul Güvenlik Görevlisi
Telefon: 290 83 11

 

Halis Sancak
Ortaokul Güvenlik Görevlisi
Telefon: 290 83 66

 

Okulumuzun güvenliğinden danışma biriminde bulunan Bilkent Üniversitesi tarafından görevlendirilen güvenlik görevlisi sorumludur.
Öğrencilerin güvenliği için aşağıda belirtilen kurallara hassasiyetle uyulması gerekir.

* Okula gelen her ziyaretçi kimliğini danışmaya bırakır, ziyaretçi kartını aldıktan sonra okulun diğer bölümlerine gidebilir.
* Ziyaretçinin okulda bulunduğu süre içerisinde ziyaretçi kartını yakasında takılı bulundurması gerekir.
* Herhangi bir nedenle veli tarafından öğrenci okuldan alınmak istendiğinde önce öğrenci işleri biriminden izin kağıdı alınır. İzin kağıdının bir nüshası sınıfta bulunan öğretmene, diğer nüshası danışmada bulunan güvenlik görevlisine teslim edilerek okuldan çıkılabilir.
* Okulun çıkış saatinde güvenlik gereği öğrenciler okul bahçesinden alınmalıdırlar.
* Öğrenci veli dışında bir kişi tarafından alınacaksa mutlaka ilgili müdür yardımcısına veli tarafından bir yazı veya telefon ile bilgi verilmesi gerekir.

Yukarıdaki kurallara titizlikle uyulması öğrencilerimizin güvenliği açısından çok önemlidir.