Okulumuzda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İşyeri Hekimi ve Hemşiresi ve İş Güvenliği Uzmanımız bulunmaktadır. Bu uzman kadro ışığında, içerisinde okul yetkililerinin de olduğu bir Kurul aylık düzenli olarak toplanmakta, kazalar ve iş kazalarını önlemek adına proaktif yaklaşım benimseyerek çalışmalar yapmaktadır. İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi gözetiminde düzenli denetimler yapılarak sürekli iyileştirme kurulumuzun hedefleri arasındadır. Önceliğimiz her zaman kişi ve can güvenliğidir. Bu sebeple de okullarda yaşanabilecek acil durumlar tespit edilerek bunlara karşı hazırlıklı olmak adına Acil Durum Ekipleri oluşturularak altı ayda bir düzenli tatbikatlar yapılmaktadır. Aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği’nin önemini hatırlatmak ve İş Güvenliği kültürünün oluşması için tüm çalışanlara yıllık düzenli eğitimler verilmektedir.

Okulumuzdaki her blok için ayrı ayrı olmak üzere tüm katlarda, meydana gelebilecek yaralanmalara en kısa sürede müdahale edebilmek amacıyla ilkyardım sertifikası bulunan personelimiz görevlendirilmiştir.

Özel Bilkent İlk ve Ortaokulu çalışanları olarak güvenli bir okul ortamı oluşturmak ve bu ortamı korumak için tüm planlamalar yapılmıştır.