İstatistik verilerine göre Türkiye’de her gün 172 iş kazası meydana gelmektedir. Bu kazalar sonucunda 4 kişi yaşamını yitirmekte ve 6 kişi ise sürekli iş göremez hale gelmektedir. Araştırmalara göre meydana gelen kazaların %98’i önlenebilir (İş kazalarının yüzde 50’si kolaylıkla, yüzde 48’i ise sistemli çalışmayla önlenebilmektedir.) kazalardır. Bu sebepten dolayı İş Sağlığı ve Güvenliği sürecinde yapılan eğitimlerle çalışanların İş Güvenliği Kültürünü kazanmaları, kolaylıkla önlenebilecek kazaların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.