Sn. Türkan MAKİNACI, Yönetim Sekreteri

Sn. Türkân Makinacı, yönetim sekreteridir. Okulumuz Genel Koordinatörü’ne ve Okul Müdürü’ne asistanlık eder, veliler ve diğer birimler ile randevularını planlar, yazışmalarını yapar. Ayrıca okulun akademik takvimini, haftalık programını, okul bültenini, etkinlik programlarını davet mektuplarını ve okul yayınlarını hazırlar.

E-posta: tmakinaci@bilkent.edu.tr
Tel: 290 83 22